ഉറുമ്പുകളും മരംകൊത്തികളും

സമഗ്രമായ ഒരു ജോലിവിഭജന സമ്പ്രദായത്തോടെ ഉറുമ്പുകൾ സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്നു. അവയുടെ ജീവിതരീതി സമൂല നിരീക്ഷണത്തിന്‌ വിധേയമാക്കുമ്പോൾ നിസർഗസുന്ദരമായ, അത്യധിക അത്ഭുതമുളവാക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിലധിഷ്ഠിതമാണ്‌ അതെന്ന് കാണാം. മനുഷ്യരേക്കാൾ അപർണബോധമുള്ളവരാണ്‌ ഉറുമ്പുകളെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കാനില്ല. മനുഷ്യരെപ്പോലെ അവയ്ക്കിടയിൽ ഉച്ചനീചത്വമോ, അധികാരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വടംവലിയോ ഒട്ടും നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് മനുഷ്യരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തമാവും.

image

അവയുടെ അത്യധികം ഉന്നതമായ സാമൂഹ്യബോധം കൊല്ലങ്ങളോളം നിരന്തരമായി ഉറുമ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണത്തിലേർപ്പെട്ട ശാസ്ത്രന്മാർക്കുപോലും വ്യക്തമാക്കാനാവുന്നില്ല. ഉറുമ്പു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. കാരിൽ ഫാസ്കിൻസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക:

" നീണ്ട ആറുപത് വർഷത്തെ നിരീക്ഷണ പഠനത്തിനുശേഷവും ഉറുമ്പുകളുടെ സാമൂഹ്യസ്വഭാവം എത്ര വ്യക്തധാരനയുള്ളതാണെന്ന യാഥാർഥ്യം എന്നെ വിസ്മയഭരിതനാക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവരീതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ, സഹായിക്കുന്ന മാതൃകയായി ഉറുമ്പുകൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു."

എണ്ണപ്പെരുപ്പത്തിലും വിസ്തൃതികൊണ്ടും ഉറുമ്പുകളുടെ പുറ്റുകൾ വളരെ വിപുലമാണ്‌. വിസ്തൃതമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് അവയ്ക്ക് എങ്ങനെ സമഗ്രമായ ഒരു ജീവിതരീതി ആവിഷ്കരിക്കാനാവുന്നുവെന്നതാണ്‌ വിസ്മയകരം. അത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോ. ഹാസ്കിൻസിന്റെ നിഗമനത്തോട് ഒരിക്കലും വിയോജിക്കേണ്ടിവരില്ല.

ഹൊക്കൈഡോവിലെ ഇപ്പികാരി തീരപ്രദേശത്ത് നിവസിക്കുന്ന ഉറുമ്പിൻകൂട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ടെടുക്കാം. 2.7 ച.കി.മീ പ്രദേശത്ത് അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഉറുമ്പിൻകൂട്ടം 45,000 പുറ്റുകളിലായി കഴിയുന്നു. ഇതിൽ 10,80,000 റാണികളും 306,000,000 ജോലിക്കാരുമുണ്ട്. പണിയാധുങ്ങളും ഭക്ഷണവും സമഗ്രമായ രീതിയിൽ ഇവ പുറ്റുകൾക്കിടയിൽ കൈമാറുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വിസ്തൃതമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഇവ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുവെന്നത് വിവരണാദീതമാണ്‌. ജനസംഖ്യ തുലോം പരിമിതമായ ഒരു പരിഷ്കൃത രാജ്യത്തുപോലും നിയമസമാധാന പാലനത്തിന്‌ വൻതോതിൽ പോലീസും പട്ടാളവും ആവശ്യമായി വരുന്നു.
image

ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാനാവശ്യമായ ഭരണസംവിധാനവും ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ തീവ്രപരിപാടികളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയാലും പ്രശ്നരഹിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യക്രമം നിലവിൽ വന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഉറുമ്പുകൾ അധിവസിക്കുന്നേടത്ത് സായുധ പോലീസുകാരുടെയോ കാവൽക്കാരുടെയോ ആവശ്യം തന്നെ വന്നുചേരുന്നില്ല.

നേതാക്കന്മാരായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന റാണിമാരുടെ ജോലി, വംശം നിലനിർത്തുകയെന്നതാണ്‌. അവരെ ഭരിക്കാൻ അവരുടെ തലപ്പത്ത് ആരും തന്നെയില്ല. ആജ്ഞാനുസരണം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായവുമില്ല. അപ്പോൾ ആരാണ്‌ ഈ വ്യവസ്ഥയും വംശവർധനക്കനുകൂലമായ സാഹചര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്? അതിബൃഹത്തും സമഗ്രവുമായ ഒരു ജീവിതരീതി നിലനിർത്തുന്നത് 'ഒരു മേൽനോട്ടക്കാര' നിൽ നിന്നുള്ള ബോധനം വഴിയാണെന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. അല്ലാഹുവാണ്‌ അവയുടെ യജമാനനും

മേൽനോട്ടക്കാരനുമെന്ന് താഴെകൊടുക്കുന്ന് സൂക്തത്തിൽ പറയുന്നു:

"എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിന്റെ മേൽ ഞാനിതാ ഭരമേല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യാതൊരു ജന്തുവും അവൻ അതിന്റെ നെറുകയിൽ പിടിക്കുന്ന (നിയന്ത്രിക്കുന്ന)തായിട്ടല്ലാതെയില്ല. തീർച്ചയായും എന്റെ രക്ഷിതാവും നേരായ പാതയിലാകുന്നു." (11:56)

മരം കൊത്തി അതിന്റെ കൊക്കുകൊണ്ട് മരത്തിൽ ദ്വാരമുണ്ടാക്കിയാൺ അതിന്റെ കൂടൊരുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതിലെന്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരുവേള നാം കരുതിയേക്കാം. എന്നാൽ മരം കൊത്തി അമിതവേഗത്തിൽ അതിന്റെ തലകൊണ്ട് മരത്തിൽകൊത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിന്‌ മസ്തിഷ്കാഘാതം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്‌ ചിന്തനീയം. ഒരാൾ തന്റെ തലകൊണ്ട് ഒരിരുമ്പാണി ചുമരിൽ അടിച്ചുകയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്‌ തുല്യമാണിതെന്നറിയുക. എങ്കിൽ നിശ്ചയം അയാൾ മസ്തിഷ്കാഘാതം വന്ന് മരിച്ചുപോവും.

image

മരം കൊത്തി ഒരു സെക്കന്റിൽ 38ഓ 43ഓ പ്രാവശ്യം മരത്തിൽ കൊത്തുന്നുണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ നാം അത്ഭുതപരതന്ത്രരായിപ്പോവുന്നു. എന്നാൽ അതിനു ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നുല്ല. കാരണം, അതിന്റെ തലയുടെ രൂപകല്പന അതിന്നുയോജ്യമാംവണ്ണമാണ്‌ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഘാതം തടുക്കുവാൻ പാകത്തിൽ അതിന്റെ നെറ്റിയും കൊക്കുകൾക്ക് തൊട്ടിരിക്കുന്ന തലയോട്ടി പേശിയും അത്രയും ബലിഷ്ഠമായവയാണ്‌.

ആസൂത്രണവും, രൂപകല്പനയും അവിടംവെച്ച് അവസാനിക്കുന്നില്ല. സാധാരണയായി പൈൻ മരങ്ങളാണ്‌ കൂടുണ്ടാക്കാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കൊറ്റ്ഘ്താരംഭിക്കുന്നതിന്‌ മുമ്പേതന്നെ അത് മരത്തിന്റെ പ്രായം കണക്കാക്കുന്നു. നൂറുവർഷം ചെന്ന പൈൻ മരങ്ങളുടെ തൊലി ഒരു തരം രോഗബാധയുടെ ഫലമായി മൃദുലമാവുന്നു എന്ന് അതിനറിയാം. ഈ സിദ്ധിവൈഭവം അടുത്തകാലത്താണ്‌ ശാസ്ത്രത്തിന്‌ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

കൂടുന്‌ ചുറ്റും പൊള്ളയായ ഒരുഭാഗത്തിന്‌ അത് രൂപം കൊടുക്കുന്നു. പൈൻ മരത്തിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന പശകൊണ്ട് കാലാന്തരത്തിൽ ഈ പൊള്ളഭഗം തുടർന്നുപോവുകയും പാമ്പ് മുതലായ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിന്റെ നാവ് ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടിനകത്ത് ഊർന്നിറങ്ങാൻ പറ്റിയവിധം നേർത്തതാണ്‌. ഉറുമ്പുകൾ പറ്റിപ്പിടിക്കാൻ പാകത്തിൽ പശമയവുമാണ്‌. ഉറുമ്പുകളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം അമ്ലത്തിന്റെ ദോഷത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവും നാവിനുണ്ട്. അല്ലാഹു ഇവയ്ക്ക് കനിഞ്ഞരുളിയ അപാര സിദ്ധിവിശേഷങ്ങളാണ്‌ ഇവയെല്ലാം. ഈ കഴുവുകളൊന്നും നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മരംകൊത്തി വർഗം തന്നെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് എന്നോ തുടച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടേനെ.

----

ഹാറൂൺ യഹ്യയുടെ ' ദൈവസ്തിക്യത്തിൻടെ അടയാളങ്ങൾ' എന്ന ലേഖനസമാഹാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനം.

മറ്റു ലേഖനങൾ:
പരിണാമവാദത്തിൻടെ ശാസ്ത്രീയമായ തകർച്ച
പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിപ്പിലെ താളപ്പൊരുത്തം
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ദ്രവങ്ങൾ
അനുഗ്രഹമായി പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴ
ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കിയ ഇരുമ്പ്
തന്മാത്രകളുടെ അസ്തിത്വം
ജീവികളുടെ ആത്മാർപ്പണവും അതിജീവനവും
വെള്ളമെന്ന മഹാത്ഭുതം
മത്സ്യാഹാരം അല്ലാഹുവിൻടെ ദാനം

Recommended Reading:
image

( Click on the above image to read the full text of the book)

പ്രധാന താളിലേക്ക്


2010-11-12 15:20:14

About this site | താങളുടെ ഹോം പേജ് ആക്കുക | Add to favorites | RSS Feed
എല്ലാ ഫയലുകളും ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ റെഫര്‍ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്നതാണ്
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 ഹാറൂണ്‍ യഹ്യ. www.harunyahya.com
page_top